Privacybeleid

Privacybeleid


Hold My Avocado heeft een actiegerichte strategie ontwikkeld die mensen helpt om te gaan met een dynamische en minder voorspelbare toekomst. Om haar diensten te kunnen leveren, verwerkt Hold My Avocado (persoons)gegevens. Zo zijn uw naam, telefoonnummer en (e-mail) adresgegevens nodig om bestellingen te verwerken en vragen te beantwoorden.


Hold My Avocado gebruikt deze gegevens voor de (communicatie rondom) bestellingen, het beantwoorden van vragen, het sturen van een nieuwsbrief, het verbeteren van de website en om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen. In alle gevallen gaat Hold My Avocado vertrouwelijk met de gegevens om.


Hold My Avocado maakt gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Ook staat Google Analytics zo ingesteld dat (i) het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en (ii) ‘gegevens delen’ uitstaat.


Hold My Avocado verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is voor het leveren van de met u overeengekomen dienst. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk noodzakelijk bewaard.


Heeft u vragen of klachten dan horen wij dat graag. Dat kan via info@holdmyavocado.nl